სახელმწიფო რეგისტრაცია, უძრავი ქონების უფლებების და მასთან დაკავშირებული ოპერაციები — ინგლისური ვერსია

არის სამართლებრივი აქტი აღიარება და დადასტურება სახელმწიფოს მიერ შექმნა, მოდიფიცირება, შეწყვეტის არსებობა უძრავი ქონება, წარმოშობის, გადაცემის, შეწყვეტის უფლება თუ თქვენ იყენებთ ინფორმაციას ჩვენი ნახვა, თქვენ უნდა კრედიტით აშშ ბმული უკან