რუსეთი მიწის ნაკვეთი ბანკის უფლებამოსილება — სახელმწიფო რეგისტრაციის უფლებების უძრავი ქონება — გამოკითხვა — ქონება

რუსეთი მიწის ნაკვეთი ბანკის უფლებამოსილება — სახელმწიფო რეგისტრაციის უფლებების უძრავი ქონება ამ კანონის გაჩნდა ლოგიკური გაგრძელება და განვითარების კიდევ ერთი ფედერალური კანონი»სახელმწიფო მიწის კადასტრი»მიიღო წელს ამდენად, სახელმწიფო მიწის კადასტრი თავისი მდიდარი ისტორიის ჩამოყალიბება და განვითარება ჩამოყალიბდა ადგილზე, ახალი, ერთი