როგორ მივიღოთ რუსული პასპორტი რუსი სამართალი

სერტიფიკატი სანაცვლოდ გაცემული რუსეთის საელჩოს უფასოა, არა უადრეს ერთი კვირით ადრე გამგზავრების თარიღი, რომ რუსეთი და მისი მოქმედების ვადა თხუთმეტი დღიდან საკითხი