ასოციაცია ევროპის ადვოკატთა

ჩვენი წევრები არიან გამორჩეული ერთად ვმუშაობთ დახვეწილი ტრანსაქციების სასწავლო სემინარი — მაისს უმასპინძლა ჰელსინკში