წილი საკუთრების სტრუქტურადიდი ბიბლიოთეკის რესურსები, მათ შორის, მედია რელიზი არქივი, ჩამოსატვირთი სურათები და საკონტაქტო ინფორმაცია.

საფუძველზე დამოუკიდებელი აქციონერი ანალიზი, გრაფიკი მარჯვენა გვიჩვენებს გეოგრაფიული გავრცელების აქციონერები. დაახლოებით ორი კომპანიის საწესდებო კაპიტალი არის გაიმართა კერძო ინვესტორები, ბევრი მათგანი არის რეზიდენტი ნიდერლანდები.

დაახლოებით

კომპანიის საწესდებო კაპიტალი არის გაიმართა მდგრადი და პასუხისმგებელი ინვესტორები