საარბიტრაჟო შეთანხმება — მეორე მხარეს უჩივის ჩემთვისზოგადი წესი, რომ არის დაუჭირა ყველა სასამართლოების არის, რომ პატივი კერძო ხელშეკრულებები

თქვენ უნდა შეიცავდეს ასლი ხელშეკრულება წერილში

სასამართლოს მიმოხილვა მოთხოვნით და ან რჩება ან ათავისუფლებს იმ შემთხვევაში, მთლიანად. იმ ეტაპზე, ეს არის საუკეთესო საკონტაქტო პირი, რომელიც შეტანილი, აცნობოს მათ მოთხოვნას, და დადგინდეს თუ არა მათ სურვილი, გააგრძელოს საარბიტრაჟო