საარბიტრაჟო სასამართლოს ქალაქ მოსკოვში სამსახურიდან სარჩელი ფეხზეიმ შემთხვევაში, იურისტები მიღწეული გათავისუფლების შესახებ განცხადება, სარჩელი შპს აღდგენა უსაფუძვლო გამდიდრების საწყისი საინჟინრო დსს

ადრე, შპს»უკვე შეტანილი სარჩელი საინჟინრო დსს აღდგენა იმავე თანხები, საკვალიფიკაციო მოთხოვნას, როგორც განცხადება შედეგების გარიგების ბათილობის (საქმე -)

მოთხოვნა იყო დააკმაყოფილა სასამართლომ იმ მოტივით, რომ ერთი წლის ვადით შეზღუდვები ჰქონდა უკვე გადააჭარბა.

მმართველი შემთხვევაში

მიერ საარბიტრაჟო სასამართლოს ქალაქ მოსკოვში რჩება ფარგლებში, ზოგადი მონახაზი უახლესი საარბიტრაჟო სასამართლოს პრაქტიკა აკრძალვას გვერდის წესის შესახებ დებულების შეზღუდვები გამოყენების შედეგების ბათილობის შესახებ სადავო გარიგებების წარდგენის პრეტენზიები აღდგენა უსაფუძვლო გამდიდრება. სასამართლოს მოსმენა, საინჟინრო დსს წარმოდგენილი იყო უფროსი ადვოკატი ნიკიტა და ადვოკატი სერგეი, რომლებიც მუშაობენ შემთხვევაში ხელმძღვანელობით უფროსი პარტნიორი ვადიმ