რუსეთს აქვს გამარტივებული წესით მოქალაქეობის მოპოვების უკრაინელები — რუსეთის ახალი ამბები დღესსახელმწიფო სათათბიროს მიიღო კანონპროექტი, რომელიც ადგენს, გამარტივებული პროცედურები, მოქალაქეობისა და ბინადრობის ნებართვის უკრაინელები. იგი ასევე გაძლევთ საშუალებას გააუქმოს გადაწყვეტილება შეძენის რუსეთის მოქალაქეობა მსჯავრდებულ ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის, და წარუდგენს პროცედურა ფიცის მოქალაქეობა. მიმდინარე კანონმდებლობის მთელი რიგი მოთხოვნები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს და მოქალაქეობის არმქონე პირებს, რომელთაც სურთ მიიღონ რუსეთის მოქალაქეობა. ერთ-ერთი მათგანი არის ვალდებულება, დაიცვან კონსტიტუციის და კანონმდებლობის შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციის. გადაწყვეტილება შეძენის მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაციის ექვემდებარება გაუქმებას, თუ განმცხადებელს უკვე წარდგენილი ყალბი დოკუმენტები ან აშკარად ყალბი მონაცემები, რომელიც უნდა დადასტურდეს სასამართლოს. კანონპროექტი ადგენს, რომ კომუნიკაციის ცრუ ინფორმაცია შეიძლება ბოროტად პირის მიერ ვალდებულების უნდა აკმაყოფილებდეს რუსეთის კანონმდებლობით, თუ იმ მიზნით, შეძენის, მოქალაქეობის იყო საქმიანობის წინააღმდეგ, კონსტიტუციური წესრიგის რუსეთის ფედერაცია.

მიუხედავად იმისა, რომ ძალაში შესული სასამართლო განაჩენი ჩადენილი ეს დანაშაული იქნება საფუძველი გაუქმების გადაწყვეტილება შეძენის მოქალაქეობა. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ გაუქმების გადაწყვეტილება მიერ რუსეთის მოქალაქეობის იმ მსჯავრდებულ ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის არ ვრცელდება მეუღლეები და შვილები დამნაშავე.

საკანონმდებლო ცვლილებების მეორე მოსმენით კანონპროექტი შედის ფიცის ტექსტს მოქალაქეობა

ფიცის ტექსტს თავიდან ივნისს, გუნდი მოადგილეები, ბოლოს წარმოებული დოკუმენტი, რომელიც მხარდაჭერილი იყო ლიდერი, ყველა ფრაქციები.»მე (სახელი, გვარი) ნებაყოფლობით და შეგნებულად აღების მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაციის ვფიცავ, პატივი სცენ საქართველოს კონსტიტუციით და კანონმდებლობით, საქართველოს, რუსეთის ფედერაციის, უფლებებისა და თავისუფლებების თავის მოქალაქეებს, რათა შეასრულოს მოვალეობები მოქალაქე, რუსეთის ფედერაციის სასარგებლოდ სახელმწიფო და საზოგადოება, რათა დავიცვათ საქართველოს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, რუსეთის ფედერაციის, უნდა იყოს ერთგული რუსეთს, პატივი სცეს მისი კულტურა, ისტორია და ტრადიციები», — განაცხადა ფიცის ტექსტს. პასპორტი საქართველოს მოქალაქის, რუსეთის ფედერაციის გაიცემა დაუყოვნებლივ, მას შემდეგ, რაც ფიცის. კანონპროექტი ითვალისწინებს, რომ პროცედურა ფიცის მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაციის იქნება რეგულირდება საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით. გარდა ამისა, კანონპროექტი ითვალისწინებს დებულებებს, რომელიც გაამარტივებს პროცესი მოპოვების მოქალაქეობისა და ბინადრობის ნებართვა რუსეთის ფედერაციის უკრაინელები. ადრე, დეპუტატები, სახელმწიფო სათათბიროს განმარტა, რომ უკრაინის მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ მოქალაქეობიდან გასვლის ეს ქვეყანა და შეიძინოს მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაციის, არსებობს სირთულეები მოპოვების საჭირო დოკუმენტების კომპეტენტური უკრაინის დამადასტურებელი მათი განაცხადის უარის თქმა არსებული უკრაინის მოქალაქეობა.

ამ პრობლემის მოგვარება და შეიმუშავა შესაბამისი ცვლილებები

უზრუნველყოფს, რომ უკრაინის მოქალაქეებმა, რომელთაც სურთ მიიღონ მოქალაქეობა რუსეთის ფედერაციის განცხადებას მოაწერეს ხელი უარის თქმა უკრაინის მოქალაქეობა, დოკუმენტი მიერ გაცემული სანოტარო წესით, ერთი ასლი რჩება მიგრაციის სამსახურის რუსეთის ფედერაციის, მეორე მიდის, უკრაინის, — ამბობს ხელმძღვანელი, დუმის კომიტეტის კანონმდებლობა, პაველ. მან თქვა, რომ ასეთი განცხადება იქნება, შეცვლის მოწმობა, რომელიც ადრე ჰქონდა მიიღოს უფლებამოსილი ორგანოები უკრაინა.

იგივე პროცედურა გათვლილია უკრაინელები, რომელთაც სურთ ბინადრობის ნებართვა რუსეთის ფედერაციაში