როგორ ვრცელდება განა საერთაშორისო პასპორტის ღირებულება განცხადება — სტუდენტებიეს არის სრული სახელმძღვანელო, როგორ უნდა მიმართონ განა საერთაშორისო პასპორტი და ღირებულება განცხადება

მტკიცებულება პროფესია (შესავალი წერილი განმცხადებლებს დამსაქმებელი, რომ არის თუ განმცხადებელი არის დასაქმებული, ან მუშაობა ბარათი, რომ დათვი მსურველთა სახელი, ორგანიზაციები, სახელი, გვარი და თანამდებობა.

სტუდენტი თუ განმცხადებელი არის გაკეთებული სკოლა

დიასახლისებს დიასახლისები და განმცხადებლებს, რომ უმუშევარია და იმ არასამთავრობო სექტორის ფორმალური დასაქმების, როგორიცაა, მექანიკა, გარემოვაჭრეები და სხვ.

არ არის საჭირო მტკიცებულება

რეგისტრირებული ბიზნეს მფლობელები და თვითმმართველობის დასაქმებული მსურველებმა უნდა აწარმოოს მათი ბიზნესის რეგისტრაციის მოწმობა, როგორც მტკიცებულება)