მომსახურება — რუსული იურისტთა დაცვის უფლებების უცხოელებს რუსეთშიჩვენ რუსეთის ადვოკატები

ქონება შეიძლება იყოს ნებისმიერი ნაწილი რუსეთი

ჩვენ ორგანიზება უძრავი ქონების ძებნა საკუთარ თავს. შეწყვეტის, ქორწინების ტერიტორიაზე რუსეთის გარეშე მხარეები დღემდე.

თქვენი ყოფნა არის აუცილებელი

შეწყვეტის პერიოდში მოკლედ: როგორც წესი, რამდენიმე თვის განმავლობაში. თუ თქვენი ქორწინება იყო პროცედურა, და თქვენ არ გსურთ რაიმე სამართლებრივი შედეგები, ქორწინება ბათილად ითვლება. ეს არის წინასწარი ღონისძიება წინააღმდეგ გაუფრთხილებლობით მშობელი. თუ იგი მას ვერ გამოსწორების მისი ქცევა, მშობლის უფლებების ჩამორთმევის თაობაზე მოჰყვება