იურისტთა პროფესიული რჩევა — საარბიტრაჟო ტრიბუნალის. სასამართლო საარბიტრაჟო სასამართლოსკანონი ფირმა გთავაზობთ მომსახურებას დავა საარბიტრაჟო სასამართლოები

ჩვენ გვაინტერესებს შედეგი, გთავაზობთ მოქნილი ფასების პოლიტიკა

ხშირ შემთხვევაში, ყველაზე საფასური (გაუთვალისწინებელი საფასური) არის გადახდილი შემდეგ წარმატებული შედეგი (აღსრულების გადაწყვეტილება მინიჭებაზე უარის თქმა დამტკიცება)