განქორწინების რეგისტრაციის მოთხოვნით მოსახლეობაში საინფორმაციო სისტემა — საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსგანქორწინების მინიჭებული ევროკავშირის ფართი შემდეგ ერთი მარტი აღიარებულია, როგორც ასეთი, ფინეთში იმ პირობით, რომ ისინი თან ახლავს სერტიფიკატი შესაბამისად გაცემული ევროკავშირის დებულებები. სერტიფიკატი შეიძლება იყოს მიღებული უფლებამოსილება, რომელიც აქვს მინიჭებული განქორწინება.

საჭიროების შემთხვევაში, დოკუმენტი უნდა იყოს ნათარგმნი ფინეთის, შვედეთის ან ინგლისურ ენაზე.

განქორწინების მიანიჭა, სანამ ერთი მარტი და განქორწინების რომ აქვს მინიჭებული ევროკავშირის გარეთ უნდა იყოს დადასტურებული ჰელსინკის სააპელაციო სასამართლოში