განბაჟებადა ტვირთების განბაჟება არის სავალდებულო კომპონენტი საერთაშორისო ტვირთის გადაზიდვა

არასათანადო მომზადება საჭირო დოკუმენტაცია შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი შეფერხებები და მატერიალური ზარალი

გადაზიდვის გთავაზობთ განბაჟება სერვისები სხვადასხვა რეგიონებში რუსეთის სასაზღვრო გადასასვლელი და უდიდესი რუსული აეროპორტები