არის რუსული მოქმედებს სხვა ქვეყნებში. რუსეთის კანონიჩემი პირველი კვირის შემდეგ სადესანტო ტორონტოში მე შეძლო სულელი კლერკი არწმუნებს მას, რომ სიტყვა»დაბეჭდილი ჩემი რუსი ბარათის ნიშნავს, რომ ეს არის საერთაშორისო დონეზე

მეორე ამბავი იყო ახლო მეგობარი, ვინც ჩამოვიდა რეგისტრაციის საერთაშორისო მართვის მოწმობა (დევნილი), წავედით სერტიფიცირებული თარჯიმანი და მიიღო ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი მისი რუსული ლიცენზია (დევნილთა ძირითადად მხოლოდ თარგმანი არსებული ლიცენზიის)

მაშინ პირდაპირ პოლიციელები ორჯერ სხვადასხვა ადგილებში, და პოლიციელები დაადასტურა, იყოს კმაყოფილი ამ (ისევ და ისევ, ეს შეიძლება იყოს ახალი ემიგრანტი ფაქტორი, კანადაში, ყველას სურს დახმარება)